Danish Crown A/S, Herning: Afgørelse om sikkerhedsniveau

23-06-2014

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om sikkerhedsniveau for Danish Crown A/S, Danmarksgade 22, 7400 Herning.
Klagefrist: 21. juli 2014 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om sikkerhedsniveau for Danish Crown A/S, Danmarksgade 22, 7400 Herning.

Med afgørelsen stilles krav om anlæggets overensstemmelse med standarden DS/EN378, om yderligere tekniske tiltag, krav til virksomhedens sikkerhedsledelsessystem, krav til vedligehold og egenkontrol med anlægget og til virksomhedens interne beredskabsplan.

Med afgørelsen om sikkerhedsniveau sikres det over en periode, at virksomhedens ammoniakkøleanlæg lever op til bedste tekniske standard samt at vedligeholdelse og kontrol af anlægget og virksomhedens sikkerhedsledelsessystem sker på et højt niveau.

- afgørelse om sikkerhedsniveau for Danish Crown A/S, Herning

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen om sikkerhedsniveau sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00374 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 21. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .