Troldhede Mejeri: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

19-06-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Troldhede Mejeri kan bygge nyt emballagelager, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget, og at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt.
Klagefrist: 17. juli 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Troldhede Mejeri, Industrivej 1, 6920 Videbæk, kan bygge nyt emballagelager, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for Troldhede Mejeri

Afgørelse om ikke VVM

Miljøstyrelsen har afgjort, at projektet ikke er omfattet af reglerne for VVM.

- afgørelse om ikke VVM-pligt for Troldhede Mejeri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nummer MST-1270-01238 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 17. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .