Haldor Topsøe A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-06-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Haldor Topsøe A/S beliggende Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 04-04-2014 hos Haldor Topsøe A/S beliggende Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund

-   tilsynsrapport Haldor Topsøe A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.