FEF CHEMICALS A/S: Miljøgodkendelse

18-06-2014

Miljøstyrelsen har givet FEF CHEMICALS A/S Københavnsvej 216, 4600 Køge miljøgodkendelse til ændring af støjvilkår.
Klagefrist: 16. juli 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet FEF CHEMICALS A/S Københavnsvej 216, 4600 Køge miljøgodkendelse til ændring af natperioden i forhold til støj fra kl. 22-07 til kl. 22-06.

Miljøstyrelsen meddeler afslag på ansøgningen om en 5 dB(A) lempelse af støjen i planområdet 1B03 (boliger).

- læs miljøgodkendelse af FeF Chemicals A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01119 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 16. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .