Danish Crown A/S, Herning: Miljøgodkendelse

18-06-2014

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown A/S, Danmarksgade 22, Herning tilladelse til vilkårsændring om ikke at skulle udføre luftforurenings- og lugtmålinger hvert 4. år. Klagefrist: 16. juli 2014 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown A/S, Herning, Danmarksgade 22, 7400 Herning tilladelse til vilkårsændring om ikke at skulle udføre luftforurenings- og lugtmålinger hvert 4. år.

- miljøgodkendelse af Danish Crown A/S, Herning

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01009 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 16. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .