Scanflavour: Miljøgodkendelse

17-06-2014

Miljøstyrelsen har givet Scanflavour, Erhvervsvej 12, Møldrup miljøgodkendelse til etablering af nye melmøller.
Klagefrist: 15. juli 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Scanflavour, Hobrovej 1, 9632 Møldrup, miljøgodkendelse til etablering af nye melmøller på Erhvervsvej 12.

læs miljøgodkendelse af Scanflavour  

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer: MST-270-01083 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 15. juli inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .