Københavns Lufthavne A/S: Revurdering af vilkår om støj for afvikling af flytrafik

17-06-2014

Miljøstyrelsen har revurderet vilkår om støj i forbindelse med afvikling af flytrafik for Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, Kastrup.
Klagefrist: 15. juli 2014 kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet vilkår om støj i forbindelse med afvikling af flytrafik for Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, Kastrup. Revurderingen er baseret på en forventet udvikling af flytrafikken frem mod 2020.

Miljøstyrelsen har revurderet vilkårene så de er tidssvarende, særligt i forhold til den egenkontrol, der skal udføres af Københavns Lufthavne A/S.

afgørelse 

baggrundsmateriale til afgørelse (referencedokumenter)

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00133 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 15. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .