Meddelelse af påbud til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

17-06-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring.
Klagefrist: 17. juli 2014 kl. 16.00

Påbud
Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring.

Med påbuddet skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste foretage monitering af restforureningen med flybrændstof, der stammer fra bruddet på Forsvarets pipeline d. 16. juli 2012.

- læs påbud til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk