Cheminova A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

23-06-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Cheminova A/S - på specialdepot beliggende Thyborønvej 78, 7673 Harboøre

Tilsynsrapport
Miljøstyrelsen har været på tilsyn12. juni 2014 hos Cheminova A/S på specialdepot for nedbrydningsaffald beliggende Thyborønvej 78, 7673 Harboøre

Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .