Frederikssund Kommune – Maglehøjgård Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-06-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Maglehøjgård Losseplads beliggende Vangevej 1b, 4050 Skibby

Tilsynsrapport
Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 10-04-2014 på Maglehøjgård Losseplads beliggende Vangevej 1b, 4050 Skibby

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.