Lundbeck A/S –Lundbeck A/S, Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

04-06-2014

Miljøstyrelsen har givet Lundbeck A/S miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af forsøgsproduktion P280 på siten i Lumsås.
Klage skal være modtaget senest den 2. juli 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Lundbeck A/S miljøgodkendelse til etablering af forsøgsproduktion P280 på siten i Lumsås.

Der er tale forsøgsproduktion af trin 2A, 3A, 1B+2B (der er tale om ét trin) og 4. Disse trin har tidligere været kørt i Lumsås  – den gang benævnt trin 2-5. Der er tale om et forsøg til afprøvning af mulige procesforbedringer.

læs miljøgodkendelsen

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af forsøgsproduktion P280.

afgørelse om ingen VVM-pligt
VVM-screeningsnotat

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr.: MST-1270-01203 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 2. juli 2014 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, .