H. Lundbeck A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

16-07-2014

Miljøstyrelsen har givet H. Lundbeck, Lumsås, Miljøgodkendelse uden VVM-pligt til forsøgsproduktion af Nalmefene.
Klage skal være modtaget senest den 13. august 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet H. Lundbeck, Lumsås, Odsherred Kommune midlertidig miljøgodkendelse til forsøgsproduktion af trin-2 og 3-stof + moderludsoparbejdning, hvor trin-3-stoffet er udgangsstoffet til produktionen af Nalmefene. 

I processen udføres standardenhedsoperationer, som man er vant til at udføre i Lundbecks fabrikker i Lumsås. Forsøgsproduktionen giver ikke anledning til ændringer i virksomhedens indretning og drift. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at de eksisterende vilkår er dækkende og at der ikke er behov for at tilføje eller ændre eksisterende vilkår. 

læs miljøgodkendelsen

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har den 17. juni 2014 truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for forsøgsproduktion af trin-2 og 3-stof + moderludsoparbejdning, hvor trin-3-stoffet er udgangsstoffet til produktionen af Nalmefene.

afgørelse om ingen VVM-pligt
VVM-screeningsnotat

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:


Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01226 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 13. august 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.