Danipharm A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt og ikke VVM-pligt

21-07-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danipharm A/S, Skalhuse 3, 9240 Nibe kan etablere en lagerhal på 785 m2, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Miljøstyrelsen har ligeledes på baggrund af en VVM-screening afgjort, at lagerhallen ikke er omfattet af VVM-pligt.
Klage skal være modtaget senest den 18. august inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Danipharm A/S, Skalhuse 3, 9240 Nibe kan etablere en lagerhal på 785 m 2 til opbevaring af råvarer, hjælpestoffer, færdigvarer og emballage, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Danipharm A/S

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

- læs afgørelse om ikke VVM-pligt for Danipharm A/S

- læs VVM anmeldelse

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-01256 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 18. august inden kl. 16.00.