Aalborg Portland A/S: Afgørelse om ingen VVM-pligt

16-07-2014

Miljøstyrelsen har meddelt Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg afgørelse om ikke VVM-pligt til at ændre eksisterende transportanlæg.
Klage skal være modtaget senest den 13. august 2014 inden kl. 16.00.

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) i forbindelse med ændring af hvordan alternativt brændsel håndteres, transporteres og indfødes til ovn 87. Der er ikke tale om ændring af kapaciteten af anvendt brændsel per time.

- afgørelse om ingen VVM-plig t
VVM-screeningsnotat

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:


Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K