DanSpray A/S: Miljøgodkendelse

16-07-2014

Miljøstyrelsen har givet DanSpray A/S, Industrivej 29, 3300 Frederiksværk, Halsnæs Kommune miljøgodkendelse produktionsanlæg til værkstøjstål(uden VVM-pligt.
Klage skal være modtaget senest den 13. august inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet DanSpray A/S, Industrivej 29, 3300 Frederiksværk, Halsnæs Kommune miljøgodkendelse til etablering af produktionsanlæg til smeltning af metal og forarbejdning/sprayformning af flydende stål til et cylindrisk homogent materiale (såkaldte knipler) til værktøjsstål.

- godkendelse DanSpray A(S

Dokumentet er 17. november 2014 kl. 8.50 fejlkorrigeret i forhold til det først udsendte, idet Frederiksværk Kommune erstattes med Halsnæs Kommune på side 11, 3. sidste afsnit. Rettelsen har ikke betydning for det faglige indhold eller klagefristen.

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af anlægget. Afgørelse om ingen VVM-pligt blev offentliggjort på www.mst.dk den 19. december 2013.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01082 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 13. august 2014 inden kl. 16.00. (og ikke 6. aug. som det fremgik af oprindelig offentliggørelse 16. juli 2014.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.