Danish Crown A/S, Holstebro: Offentliggørelse af tilsynsrapport

15-07-2014

Miljøstyrelsen har været på nedlukningstilsyn på Danish Crown A/S, svineslagteriet beliggende Vendersgade 23-25, 7500 Holstebro

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 12. juni 2014 på Danish Crown A/S, svineslagteriet beliggende Vendersgade 23-25, 7500 Holstebro

Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .