Nordic Sugar Nykøbing: Miljøgodkendelse

10-07-2014

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2 i Nykøbing F miljøgodkendelse til forlænget udledningsperiode og skærpede grænseværdier for spildevand til Guldborgsund.
Klagefrist: 7. august 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2 i Nykøbing F miljøgodkendelse til, at perioden for udledning af spildevand til Guldborgsund kan forlænges fra 15. september – 15. marts til 1. september – 1. maj. Miljøstyrelsen har samtid skærpet grænseværdierne for blandt andet den totale udledning af BI5 og kvælstof. Virksomhedens skal endvidere redegøre for, hvordan spildevandsrenseanlægget kan optimeres yderligere, samt gennemfører et screeningsprogram for eventuelle pesticider i spildevandet.

miljøgodkendelse Nordic Sugar Nykøbing

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01156 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 7. august 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .