Foreningen Danske Olieberedskabslagre: Påbud

10-07-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Foreningen Danske Olieberedskabslagre, Tingskovvej 3, 7000 Fredericia.
Klagefrist: 7. august 2014 kl. 16.00

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Foreningen Danske Olieberedskabslagre, Tingskovvej 3, 7000 Fredericia.

Med påbuddet skal Foreningen Danske Olieberedskabslagre foretage oprydning af olieforureningen FDO-2010-03 på foreningens olielager J70 i Fredericia.

påbud Foreningen Danske Olieberedskabslagre

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. påbuddet sendes til:

Miljøstyrelsen
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-01188 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 7. august 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk ..