Danish Crown A/S-Rønne: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

10-07-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danish Crown A/S-Rønne, Haslevej 19 i Rønne kan foretage etablering og drift af varmebehandlingsanlæg uden særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefrist: 7. august 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danish Crown A/S-Rønne, Haslevej 19, 3700 Rønne kan foretage etablering og drift af varmebehandlingsanlæg til behandling af biprodukter, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

afgørelse om ikke godkendelsespligt Danish Crown-Rønne

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00228 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 7. august 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .