BASF A/S: Miljøgodkendelse

09-07-2014

Miljøstyrelsen har givet BASF A/S, Juelsmindevej 5, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til etablering af oplag af fiskeolie i tankvogne. Klagefrist: 6. august 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet BASF A/S, Juelsmindevej 5, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til oplag af tankvogne med fiskeolie på oplagsplads med grus- og stenbelægning. Fiskeolien opbevares i tanke i stålramme og er nitrogendækket. Miljøstyrelsen stiller krav om daglig rundering på området og regelmæssig visuel inspektion af tankvognene.

- læs miljøgodkendelse af BASF A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01081 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 6. august 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .