Affaldscenter Tandskov: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-07-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Affaldscenter Tandskov beliggende Tandskovvej 17, 8600 Silkeborg

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 19-06-2014 hos Affaldscenter Tandskov beliggende Tandskovvej 17, 8600 Silkeborg

- tilsynsrapport Affaldscenter Tandskov

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.