Tønder Deponi: Tilladelse til deponering af boremudder

07-07-2014

Miljøstyrelsen har givet Tønder Deponi A/S, Nyhedevej 1, Højer, tilladelse til at deponere boremudder fra fire termiske boringer i Tønder kommune. Klagefrist: 15. august 2014 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Tønder Deponi A/S, Nyhedevej 1, 6280 Højer, tilladelse til at deponere boremudder fra fire termiske boringer i Tønder kommune.

- afgørelse Tønder Deponi

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer MST-1272-01325 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 15. august 2014.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .