Xellia Pharmaceuticals ApS: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-07-2014

Xellia Pharmaceuticals ApS: Offentliggørelse af tilsynsrapport

Tilsynsrapport
Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 28-05-2014 hos Xellia Pharmaceuticals ApS beliggende, Dalslandsgade 11, 2300 København S

Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.