FEF CHEMICALS A/S: Miljøgodkendelse af ændringer i tankanlæg

04-07-2014

Miljøstyrelsen har givet FEF CHEMICALS A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge miljøgodkendelse til ændringer i tankanlæg.
Klagefrist: 1. august 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet FEF CHEMICALS A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge miljøgodkendelse til ændringer i tankanlæg.

Ændringerne i tankoplagene er, at 7 stk. 30 m3 amintanke i en tankgrav nedlægges og erstattes af et nyt koncept med 3 ISO containere, der kobles på produktionsfaciliteterne. Der indrettes en ny tankvognsplads og etableres ny affaldstank, affaldstank flyttes og der nedlægges flere tanke.

Det samlede oplag kemikalier og affald i tanke reduceres med 210 m3.

- miljøgodkendelse af ændringer i tankanlæg, FeF Chemicals A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01111 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 1. august 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .