Novo Nordisk A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

03-07-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S i Bagsværd kan øge råvarerammen for bygning 1T Øst uden særskilt miljøgodkendelse til udvidelsen.
Klagefrist: 31. juli 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S i Bagsværd kan øge råvarerammen for bygning 1T Øst, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Udvidelsen er begrundet med en øget produktion.

afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00622 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 31. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .