NLMK DanSteel A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-07-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos NLMK DanSteel A/S beliggende Havnevej 33, 3300 Frederiksværk

Tilsynsrapport
Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 25. marts 2014 hos NLMK DanSteel A/S beliggende Havnevej 33, 3300 Frederiksværk

Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk