Danish Finest Chicken A/S (DFC A/S): Offentliggørelse af tilsynsrapport og indskærpelser

03-07-2014

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danish Finest Chicken A/S

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 30. juni 2014 hos DFC A/S beliggende Skanderborgvej 19, 8751 Gedved.

tilsynsnotat DFC A/S

Aktindsigt

Det skal samtidig oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk