Inter Terminals AOT: Forslag til kommuneplantillæg mv

03-07-2014

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg og en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til miljøgodkendelse for AOT ApS, Kalundborg.
Høringsfrist: 29. august 2014 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for AOT A/S, Kalundborg. Baggrunden for planforslaget er, at AOT ønsker fremover at kunne oplagre, modtage samt ind- og udskibes lette klasse III produkter i 3 af de nuværende 10 tanke. Endvidere ønskes tanklageret for tunge olieprodukter suppleret med en mindre tank.

Sammen med kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

- forslag til kommuneplantillæg AOT A/S
- ikke-teknisk resume AOT A/S
- VVM-redegørelse AOT A/S
- udkast til miljøgodkendelse AOT A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og miljørapport skal sendes til Miljøstyrelsen senest den 29. august 2014 inden klokken 16.00.
Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores MST-1274-00064 på klagen.