ALK-Abelló A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

03-07-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at ALK-Abello A/S, Hørsholm kan etablere anlæg til komfortkøling uden særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefrist: 31. juli 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at ALK-Abello A/S, Bøge Allé 3, 2970 Hørsholm kan foretage opsætning af anlæg til komfortkøling på taget af bygning, der huser ALK-Abellós forskningsafdeling beliggende på Bøge Allé 3, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

afgørelse om ikke godkendelsespligt for ALK-Abello A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01233 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 31. juli 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .