TripleNine Thyborøn: Miljøgodkendelse

01-07-2014

Miljøstyrelsen har givet TripleNine Thyborøn miljøgodkendelse til etablering og drift af sisnegl.
Klagefrist: 29. juli 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet TripleNine Fish protein AMBA, Sydhalevej 14, 7680 Thyborøn, miljøgodkendelse til etablering og drift af sisnegl.

Der gives godkendelse til drift af sisneglen i dagtimerne.

- miljøgodkendelse af TripleNine

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-01180 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest 29. juli inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.