Thor Gunnar Kofoed– Ansøgning om miljøgodkendelse

14-01-2014

Thor Gunnar Kofoed, Ibskervej 25, 3730 Nexø har søgt om en et årig miljøgodkendelse til etablering og drift af et nyt havbrug ”Bornholm Havbrug” på søterritoriet 2,4 sømil vest Nexø.

Høringsfrist udløber den 6. februar 2014 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
Thor Gunnar Kofoed, Ibskervej 25, 3730 Nexø har søgt om miljøgodkendelse til etablering af et et årigt havbrug med en produktion af 150 tons regnbueørreder.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01108 på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 6. februar 2014 inden kl. 16.00.