Novo Nordisk A/S Hagedornsvej 1, 2820 Gentofte. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

06-01-2014

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte.
Klage skal være modtaget senest den 3. februar 2014 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Novo Nordisk A/S Hagedornsvej, 2820 Gentofte.

Revurderingen har til formål, at sikre, at virksomhedens drift baseres på bedste tilgængelige teknologi (BAT), og at vilkårene er i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis.

Miljøstyrelsen har foretaget en sammenskrivning og tilpasning af de tidligere gældende miljøgodkendelser, således at de revurderede vilkår i denne revurdering regulerer de samlede aktiviteter inden for kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. Dog med undtagelse af  to nedgravede tankanlæg, der er meddelt af Gentofte Kommune i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 19.

afgørelse om revurdering af Novo Nordisk A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr. MST 1271-00214 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 3. februar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .