Kruså Mejeri: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

06-01-2014

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba, Kruså Mejeri
Åbenråvej 2 A, 6340 Kruså, miljøgodkendelse uden VVM-pligt til til ombygning af renseanlæg samt forøget vandudledning.
Klage skal være modtaget senest den 3. februar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba, Kruså Mejeri
Åbenråvej 2 A, 6340 Kruså, miljøgodkendelse til ombygning af renseanlæg samt forøget vandudledning

- læs miljøgodkendelsen for Kruså Mejeri

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for ombygning af renseanlæg samt forøget vandudledning. Afgørelsen fremgår af miljøgodkendelsen.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00020 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 3. februar inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .