I/S Reno-Nord: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse og tillæg til miljøgodkendelse

06-01-2014

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst. De er samtidig givet miljøgodkendelse til at forbrænde shredderaffald og brugt PAVA på forbrændingsanlægget. Endvidere udvides typer af elektronikaffald til sortering og omlastning med lyskilder og husholdningsbatterier. Klage skal være modtaget senest den 3. februar 2014 inden kl. 16.00.

Revurdering og miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst.
Vilkårene er opdateret, og der er bl.a. sat nye krav til måling på røggassen og til øget kontrol med affaldet, når det modtages på anlægget. Typer af farligt affald til forbrænding er øget med shredderaffald og brugt pawa. Reno-Nord har haft en tidsbegrænset godkendelse til shredderaffald, som udløb 1. januar 2014.
Reno-Nord modtager og sorterer elektronikaffald. Omfanget af typer er udvidet med lyskilder og husholdningsbatterier.
- afgørelse om revurdering og godkendelse af I/S Reno-Nord

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. revurdering og miljøgodkendelse sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00124 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 3. februar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .