FeF Chemicals A/S – Ansøgning om lempelse af støjvilkår

20-01-2014

FeF Chemicals A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge har søgt om miljøgodkendelse til lempelse af støjvilkår
Høringsfrist udløber den 24. februar 2014 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
FeF Chemicals A/S, Københavnsvej 216, 4600 Køge har søgt om miljøgodkendelse til ændring af det gældende støjvilkår i revurderingen fra 1. juli 2009.
Virksomheden søger om at natperioden ændres fra kl. 22 – kl. 07 til fra kl. 22 – kl. 06. Samtidig søger virksomheden om at grænseværdien for støjbidraget om nattet i område 1Bo3 i Køge Kommunes kommuneplan ændres fra 35 dB(A) til 40 dB(A). Område 1B03 hedder i kommuneplanen ”Nylandsvej nord”

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01119 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 24. februar 2014 inden kl. 16.00.