Inter Terminals EOT: Påbud om registrering af skibsanløb ved EOT

30-01-2014

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals - EOT påbud om registrering af skibsanløb ved EOT. Klage skal være modtaget senest den 27. februar 2014 inden kl. 16.00.

Påbud

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals - EOT påbud om registrering af skibsanløb ved EOT.

Læs påbuddet om kontrol af anløb hos Inter Terminals-EOT

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-01320 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 27. februar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.


Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .