Vorskla Steel Denmark A/S – Revurdering af miljøgodkendelsen

29-01-2014

Vorskla Steel Denmark A/S i Frederiksværk (Elektrostålstålværket) skal. Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er fredag den 14. februar 2014 kl. 16.00.

Opstart af revurdering

Miljøstyrelsen tager godkendelsen af 10. januar 2005 af Vorskla Steel Denmark A/S (den del af det tidligere Det Danske Stålvalseværk, hvor skrot smeltes i en elektroovn og udstøbes i knipler og plader) op til revurdering, fordi der er udsendt BAT-konklusioner for bl.a. denne anlægstype. Disse BAT-konklusioner skal overholdes senest i marts 2016.

Vorskla Steel Denmark A/S er beliggende Havnevej 31, 3300 Frederiksværk.

Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere opdateres den miljøtekniske beskrivelse af værket.

Enhver kan senest den 14. februar 2014 kl. 16 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen af udkastet.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om revurderingen Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt følgende journalnummer på henvendelsen: MST-1271-00270. Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den fredag den 14. februar 2014 inden kl. 16.00