Cheminova A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

29-01-2014

Cheminova A/S, Thyborønvej 76-78, 7673 Harboøre har søgt om miljøgodkendelse til nye produkter og anlægsændringer. Høringsfrist udløber den 19. februar 2014 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse

Cheminova A/S, Thyborønvej 76-78, 7673 Harboøre har søgt om miljøgodkendelse til: - Produktion af nye typer af olieadditivet Irgalube - Produktion af herbicidet Mesotrion - Øget produktion af GCH - Opstilling af ny ozon-generator - Opstilling af anlæg til omrøring af formuleringer forud for tapning

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget. Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn, adresse og gerne mailadresse, på henvendelsen. Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 19. febeuar 2014 inden kl. 16.00.