Rose Poultry A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

28-01-2014

Rose Poultry A/S, Tværmosevej 10, 7830 Vinderup, har søgt om miljøgodkendelse til etablering af kølerum og emballagelager.
Frist for kommentarer: 18. februar 2014 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse

Rose Poultry A/S, Tværmosevej 10, 7830 Vinderup, har søgt om miljøgodkendelse til etablering af kølerum og emballagelager.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget. Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer MST-1270-01079 på henvendelsen. Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 18. februar 2014 inden kl. 16.00.