REFA - Miljøcenter Hasselø: Påbud

28-01-2014

Miljøstyrelsen har påbudt ændring af positivlisten og moniteringsprogram til REFA - Miljøcenter Hasselø beliggende Gedser Landevej 22, 4800, Nykøbing F.

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om ændring af positivlisten og ændring af monite-ringsprogram til REFA - Miljøcenter Hasselø beliggende Gedser Landevej 22, 4800, Nykøbing F. Med påbuddet gives mulighed for at modtage et parti cyanidholdigt beton til deponering.

Læs påbuddet

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Offentliggørelse Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.