Novo Nordisk A/S Hagedornsvej, Gentofte: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

28-01-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S Hagedornsvej 1 i Gentofte kan ændre pilotanlæg, uden særskilt miljøgodkendelse. Klage skal være modtaget senest den 25. februar 2014 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S Hagedornsvej 1 i Gentofte kan fremstille support proteiner og efterfølgende oprensning i et eksisterende pilot anlæg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til ændringen.

Ændringerne medfører ingen udvidelser eller udvendige ændringer.

Læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk A/S Gentofte

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-001121 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 25. februar inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .