HOFOR A/S, Amagerværket: Ikke godkendelsespligt

27-01-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at HOFOR A/S Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S kan etablere ændringer uden særskilt miljøgodkendelse. Klage skal være modtaget senest den 24. februar 2014 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at HOFOR A/S Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S kan etablere bypass og røggaskøler på Amagerværkets blok 1, uden at der skal gives en særskilt miljøgodkendelse til projektet.

Med ændringen forventes en forøgelse af totalvirknings¬graden på ca. 5%.

Læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Amagerværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nr. MST-1270-01100 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 24. februar 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .