Arla Foods amba ARINCO: Tillæg til miljøgodkendelse

23-01-2014

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba ARINCO miljøgodkendelse til bygnings- og driftsudvidelser, til øget produktionen af specialprodukter, samt godkendelse til øget udledning af overflade- og filterskyllevand. Klage skal være modtaget senest den 20. februar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba ARINCO miljøgodkendelse til bygningsændringer til driftsmæssige udvidelser, med henblik på at øge produktionen af specialprodukter, samt godkendelse til forøget udledning af overfladevand og filterskyllevand.

Læs miljøgodkendelse af Arla Foods amba ARINCO

Offentliggørelse Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

VVM

Godkendelsen er en del af projekt Mejericluster Vestjylland, og Naturstyrelsen har som VVM-myndighed for projektet gennemført en VVM-proces for det anmeldte projekt.

Læs naturstyrelsens offentliggørelser på Naturstyrelsens hjemmeside

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til: Miljøstyrelsen Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00873 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 20. februar 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- o og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .