Forlev Miljøanlæg: Påbud

22-01-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til AffaldPlus, Forlev Miljøanlæg beliggende Vejlagervej 4A, 4241, Vemmelev

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til AffaldPlus Forlev Miljøanlæg beliggende Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev. Med påbuddet skal Affald Plus undersøge årsagen til forurening af overvågningsboringer og udføre en risikovurdering.

Læs påbuddet

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.