Nordisk Aluminat A/S: Miljøgodkendelse

21-01-2014

Miljøstyrelsen har givet Nordisk Aluminat A/S, Stejlhøj 16, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til ændret produktionssted for kaliumformiat. Klage skal være modtaget senest den 18. februar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Nordisk Aluminat A/S, Stejlhøj 16, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til ændret produktionssted for kaliumformiat, så produktionen fremover sker på et andet eksisterende produktionsanlæg i en anden bygning på ejendommen.

Læs miljøgodkendelse af Nordisk Aluminat A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01106 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 18. februar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .