TAS forbrændingsanlæg i Kolding: Miljøgodkendelse

14-02-2014

Miljøstyrelsen har givet miljøgodkendelse til at modtage og forbrænde affald indeholdende PCB med et indeholder under 50 mg/TS. Klage skal være modtaget senest den 14. marts 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet TAS, Bronzevej 6, 6000 Kolding miljøgodkendelse til at modtage og forbrænde affald indeholdende PCB med et indeholder under 50 mg/TS. Der er hermed tale om forbrænding af ikke-farligt affald.

- læs miljøgodkendelsen af TAS

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01010 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 14. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .