Dong Energy Etablering af biomassekedler på Skærbækværket Forslag til kommuneplantillæg

24-02-2014

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg, vurdering af virkninger på miljøet samt udkast til afgørelse for etablering af biomassekedler. Indsigelser og bemærkninger kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 22. april 2014.

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for etablering af biomassekedler. Baggrunden for planforslaget er, at DONG Energy ønsker at etablere biomassefyrede kedler og udvide havnen på Skærbækværket, Fredericia Kommune.

Sammen med planforslaget og VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet. Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

forslag til kommuneplantillæg for biomassefyring, Skærbækværket  
ikke teknisk resume for biomassefyring, Skærbækværket
VVM-redegørelse for biomassefyring, Skærbækværket  
bilag 1-7 til VVM-redegørelse for biomassefyring, Skærbækværket
bilag 8- 9 til VVM-redegørelse for biomassefyring, Skærbækværket
bilag 10-14  til VVM-redegørelse for biomassefyring, Skærbækværket
bilag 16-29 til VVM-redegørelse for biomassefyring, Skærbækværket
udkast til miljøgodkendelse for biomassefyring, Skærbækværket

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, VVM-redegørelse og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 22. april 2014. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
C. F. Tietgens Boulevard
Tlf.: 72 54 40 00
e-post: 
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00054