Haldor Topsøe A/S: Miljøgodkendelse

28-02-2014

Miljøstyrelsen har givet Haldor Topsøe A/S, Frederikssund miljøgodkendelse til etablering af trailerplads og brandbeskyttelsescontainere. Klagefrist: 28. marts 2014 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund miljøgodkendelse til etablering af trailerplads og brandbeskyttelsescontainere.

miljøgodkendelse af Haldor Topsøe A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-00951 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 28. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .