Inter Terminals A/S: Indkaldelse af idéer og forslag

26-02-2014

Inter Terminals A/S har anmeldt, at de ønsker at modtage og oplagre lette olier i 3 af tankene på Asnæs Oil Terminal samt overtage tank fra DONG. Frist for bemærkninger: 26. marts 2014 kl. 16.00

Inter Terminals A/S har anmeldt, at de ønsker at kunne modtage og oplagre lette olier i 3 af tankene på Asnæs Oil Terminal samt at overtage endnu en tank fra DONG.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

- idéoplæg for Inter Terminals A/S
- anmeldelse for Inter Terminals A/S
- afgørelse om VVM-pligt for Inter Terminals A/S

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 26. marts 2014. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 00 00
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00064.