Nymetal A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

25-02-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Nymetal A/S, Nykøbing F. kan foretage etablering af ny kerneskyder, uden at dette kræver miljøgodkendelse. Klagefrist: 25. marts 2014 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Nymetal A/S, Gåbensevej 117, 4800 Nykøbing F. kan foretage etablering af ny kerneskyder, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for Nymetal A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01141 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 25. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .